שרת VPS - Starter

750.00/mo
₪720.00 Setup Fee

VPS - Starter
50G

שרת VPS - PRO

845.00/mo
₪720.00 Setup Fee

VPS - PRO
100GB

שרת VPS - Advanced

950.00/mo
₪720.00 Setup Fee

VPS - Advanced
150GB