שרת VPS - Starter

₪750.00Monthly
₪720.00 Setup Fee

VPS - Starter
50G

שרת VPS - PRO

₪845.00Monthly
₪720.00 Setup Fee

VPS - PRO
100GB

שרת VPS - Advanced

₪950.00Monthly
₪720.00 Setup Fee

VPS - Advanced
150GB