htaccess Cpanel - לא מצליח לראות את הקובץ הזה בתיקיית public_html

לא מצליח לראות את הקובץ htaccess בתיקיית public_html

יש להכנס להגדרות במנהל הקבצים
יש ללחוץ על הצגת קבצים מוסתרים ולשמור

Basic WP

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Force SSL in htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה 2 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל (2 הצבעות)