שרת VPS - Starter

₪750.00/mo
₪720.00 דמי התקנה

VPS - Starter
50G

שרת VPS - PRO

₪845.00/mo
₪720.00 דמי התקנה

VPS - PRO
100GB

שרת VPS - Advanced

₪950.00/mo
₪720.00 דמי התקנה

VPS - Advanced
150GB